Det här är ett skol­material för gymnasie­skolan om kvinnors rättig­heter. Materialet utgår från FN:s Kvinno­konvention och Peking­plattformen och berör en rad teman som ekonomi, miljö och hållbar utveckling. Spana in temana nedan och klicka dig runt bland fakta och övningar. För dig som lärare finns en särskild introduktion. Materialet är framtaget av Sveriges Kvinno­lobby, Kvinde­raadet, Danmark och Kvenrétt­indafélag Íslands. Mycket nöje!
Kvinnokonventionen & pekingplattformen
Arbete, lika län & utbildning
Asyl & Migration
Kvinnor & fattigdom
Våld mot kvinnor & flickor
Fred & säkerhet
Media
Kroppen, sexualitet & hälsa
Miljö & klimat
Politiskt deltagande & representation
Feminism