Här kan du lära dig mer om kvinnors rättigheter. Klicka dig runt bland ämnen och övningar. Mycket nöje!

Teman:

Kvinnokonventionen & pekingplattformen Arbete, lika län & utbildning Omsorg & Välfärd Asyl & Migration Kvinnor & fattigdom Våld mot kvinnor & flickor Fred & säkerhet Media Kroppen, sexualitet & hälsa Miljö & klimat Politiskt deltagande & representation Feminism

12. Feminism

Redan för över hundra år sedan kämpade kvinnor för rösträtt, hälsofrågor, bättre bostäder, fackliga krav, mediernas bild av kvinnor, utbildningsrätt, rätt till lika lön, fred, och sexuella rättigheter. Ja, de flesta frågor som kvinnorörelsen fortfarande arbetar med. Många av de frågor som kvinnorörelsen lyfte då är en del av det etablerade samhället idag. Kvinnorörelsen är en stark och viktig röst i samhället som har nått många framgångar genom åren, ändrat på strukturer och förbättrat livsvillkor för kvinnor.

 

Historiska nedslag – kvinnorörelsen i Sverige

 • 1919: Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag
 • 1927: Statliga läroverk öppnas för flickor på samma villkor som för som pojkar
 • 1938: Upplysning om och försäljning av preventivmedel tillåts
 • 1946: Rätt till lika lön inom alla statliga tjänster
 • 1951: Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap vid giftermål med utländsk medborgare
 • 1958: Kvinnor får rätt att vigas till präster
 • 1964: P-piller godkänns i Sverige
 • 1971: Särbeskattning av inkomsterna för äkta makar införs
 • 1974: Föräldraförsäkringen införs
 • 1975: Rätten till fri abort införs
 • 1979: Sveriges första jämställdhetslag införs
 • 1995: En reserverad månad i föräldraförsäkringen införs
 • 1998: Lagen om att kriminalisera sexköp går igenom.
 • 2011: Sverige undertecknar Europarådets konvention mot våld mot kvinnor
 • 2013: Lagen mot sexuellt utnyttjande skärps
 • 2014: Nordiskt Forum om kvinnors rättigheter och jämställdhet

 

Övningar

We should all be feminists

 • Vad tyckte du om talet av Chimamanda Ngozi Adichie? Skriv ner: Vad betyder feminism respektive jämställdhet? Vad tänker du om begreppet? Borde alla kalla sig feminister? Varför/varför inte?

 

Övning

 • Efter all information är det dags att organisera sig feministiskt! Dela in klassen i grupper och kom överens om en viktig fråga som berör jämställdhet i samhället som de anser behöver förstärkas. Skriv ett manifest som belyser ojämlikheten (högt som lågt, globalt eller i skolan), argumentera för varför det är ett problem, vad man vill göra åt det (vilka är ansvariga för att göra något åt det), koppla det till en artikel i Kvinnokonventionen eller Pekingplattformen. Om möjligt – hitta relevant statistik, svensk eller global som belyser ämnet och som kan skrivas in i manifestet. Hitta organisationer som jobbar på området och tänk kring eventuella samarbeten.
 • Och sedan – action! Gör en Facebooksida på området, spela in en kortfilm till Youtube, skapa ett konto på Instagram, gör enkätundersökningar på skolan, skapa affischer att sätta upp i skolan med mera. Var kreativa! Presentera inför helklass.
 • SKriv ett feministiskt tal! Det är 8 mars och FN:s generalsekreterare ska hålla ett tal. Du har fått i uppdrag att skriva talet. Vad tycker du är viktigt att säga till världen..?

 

Lästips

 • Läs mer om feminism och tankar kring ämnet på Tjejjouren.se här.
 • Boken ”Vad är feminism” av Lena Gemzöe. Läs mer här.
 • Boken ”Under det rosa täcket” av Nina Björk, läs mer här.
 • Läs mer om manlighet och tankar kring män och feminism i Stefan Mendel Enks bok ”Med uppenbar känsla för stil” här.