Här kan du lära dig mer om kvinnors rättigheter. Klicka dig runt bland ämnen och övningar. Mycket nöje!

Teman:

Kvinnokonventionen & pekingplattformen Arbete, lika län & utbildning Omsorg & Välfärd Asyl & Migration Kvinnor & fattigdom Våld mot kvinnor & flickor Fred & säkerhet Media Kroppen, sexualitet & hälsa Miljö & klimat Politiskt deltagande & representation Feminism

9. Kroppen, sexualitet & hälsa

Kvinnors rätt att bestämma över den egna kroppen, sexualiteten, graviditeter, barnafödande och att ha fri tillgång till preventivmedel och abort är viktiga delar i ett jämställt samhälle. I Sverige har vi kommit långt i utvecklingen av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi har en utbyggd mödrahälsovård, lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning, aborträtt och sexualundervisning i skolan.

Men trots att abort och tillgång till preventivmedel länge varit självklara rättigheter här i Norden är det långt ifrån samma situation på annat håll. Kvinnors rätt till sina egna kroppar ifrågasätts i de flesta länder och kulturer. Även runt om i Europa finns starka grupper som motsätter sig kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Sexuella rättigheter är inte bara tillgången till relevant hälsovård och information, utan också rätten att slippa mötas av objektifiering och stereotypa ideal i reklam, film, tv och det offentliga rummet. Det är enligt FN en rättighet att slippa könsdiskriminerande framställningar i media. På senare tid har medias framställningar av onaturliga kroppsideal börjat uppmärksammas och ifrågasättas.

Även inom hälso- och sjukvården råder det ojämställdhet. Fortfarande är mannen i hög utsträckning normen när till exempel ny medicin ska tas fram. Detta trots att medicinerna kan leda till olika bieffekter för kvinnor och män. Undersökningar har även visat att sjukdomar som män drabbas av får mer resurser än sjukdomar som drabbar kvinnor. Studier visar också att kvinnor många gånger får färre, billigare och senare insatser än män.

Psykisk ohälsa är idag ett mycket vanligt hälsoproblem hos både män och kvinnor. En större andel kvinnor än män lider av psykiska besvär. Under senare år så har den psykiska ohälsan bland kvinnor ökat kraftigt, särskilt bland unga kvinnor. De orimliga prestationskrav och ideal som ställs på tjejer och kvinnor idag leder många gånger till känslor av ångest och oro och kan orsaka ätstörningar och självskadebeteende. Samtidigt är det vanligare med självmord bland män än bland kvinnor. Män är mindre benägna att söka hjälp när de mår psykiskt dåligt.

 

Visste du att?

 • I en undersökning med över tusen svar sa 9 av 10 unga kvinnor (i åldern 13-30 år) att de påverkas negativt av sexistisk reklam och att reklam fått dem att vilja ändra på något hos sig själva, t.ex. sin vikt eller sitt utseende. 3 av 10 unga män svarade samma sak.

Källa: Sveriges Kvinnolobby, 2013

 • 25 procent av unga kvinnor lider av ångest och oro jämfört med 13 procent av unga män.

Källa: Statistiska centralbyrån 2014

 • Män får i högre utsträckning nyare och dyrare läkemedel utskrivna än kvinnor.

Källa: Socialstyrelsen, 2004

 • Mer än var tredje ung kvinna i Sverige har någon gång haft sex mot sin vilja.

Källa: Lunds Universitet, 2014

 • Varannan 15-årig flicka upplever sig själv som tjock – trots det inte alls stämmer överens med verkligheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten, 2015

 • 48 procent av tjejerna och 27 procent av killarna i gymnasiet uppger att de känner sig stressade varje dag eller minst en dag i veckan.

Källa: Skolverket, 2013

 

Övningar

 

Diskutera:

 • Varför är den psykiska ohälsan bland unga kvinnor hög och varför ökar den så snabbt?
 • Varför tror du att män inte i samma utsträckning som kvinnor söker hjälp när de mår dåligt?
 • Vilka är bieffekterna av P-piller? Undersök!
 • Varför finns det inga p-piller för killar?

 

Filmvisning: Porrskadat

Gör så här: Se dokumentären Porrskadat 1 eller 2 (eller båda): http://www.filmbasen.se/projekt/porrskadat

Alt. bädda in dokumentären Sexy baby: http://www.ur.se/Produkter/171502-Sexy-baby

Alt. bädda in forskaren Gail Dines tal på Nordisk Forum 2014: http://youtu.be/am-i_eAZEtM

 • Vad tänkte du när du såg filmen?
 • På vilka sätt kan pornografi vara skadligt?
 • På flera håll växer initiativ för att motverka pornografi, t.ex. initiativet Boka porrfritt: http://porrfritt.se/ Kan du komma på fler förslag som du tycker borde införas?

 

Undersök:

 • Vad säger Pekingplattformen om kvinnors hälsa? Vem är ansvarig på olia nivåer för att förbättra kvinnors hälsa?

Hitta tio reklamannonser som riktar sig till kvinnor respektive män. Vilka föreställningar väcker bilderna om kvinnor respektive män? Hur påverkas kvinnor och män av den här typen av bilder och reklam? Kan du komma på andra medier där kvinnor objektifieras? TV-serier, filmer, dataspel, musikvideos? Är objektifiering och sexualisering av kvinnor i media ett problem?

 • Titta på ett avsnitt i en dokusåpa. Undersök hur könsrollerna ser ut. Hur exponeras tjejer respektive killar? Vem förväntas t.ex. ta initiativ till sex?

Välj en scen ur en valfri film eller tv-serie där kvinnan är sexuellt underordnad. Försök hitta en omvänd scen där en man är sexuellt underordnad!

 

Lästips

 • Läs mer om Tjejjourens frågor och svar om kropp, sex och hälsa här:
 • Läs mer om RFSU:s arbete om sexuella rättigheter här.
 • Läs mer om regeringens internationella arbete för sexuella och reproduktiva rättigheter här.
 • Läs mer om FN:s befolkningsfond UNFPA:s arbete med sexuell och reproduktiv hälsa här.
 • Läs mer om Världshälsoorganisationen WHO:s arbete med sexuell reproduktiv hälsa r.
 • Se tal av Maria Johansson från organisationen Forum Kvinnor och funktionshinder här.
 • Se tal om pornografi av professor Gail Dines från Nordiskt Forum här.